Текущи Промоции

16 ПИКАНТНИ КРИЛЦА 16 пикантни крилца
БОКС МЕНЮ "ТВОЕТО НЕЩО" Бонбургер, 3 пикантни крилца, големи картофи, малка царевица
8/8 + КОФА С КАРТОФКИ 8 KFC стрипс + 8 пикантни крилца + кофа с картофки