Доставки за: Варна 0700 14 140
Свали новото KFC приложение:
DOWBLE DOWN МЕНЮ Dowble Down сандвич, големи пържени картофи, безалкохолна напитки 500 ml

от 12.95 лв.

TOWER LEGEND МЕНЮ Tower Legend, големи пържени картофи, безалкохолна напитка 500 ml

от 11.95 лв.

БОКС МАСТЪР МЕНЮ Сандвич Бокс Мастър, големи картофи, безалкохолна напитка 500 ml

от 12.90 лв.

ТАУЪР МЕНЮ Сандвич Тауър, големи картофи, безалкохолна напитка 500 ml

от 11.30 лв.

ТУИСТЪР МЕНЮ Сандвич Туистър, големи картофи, безалкохолна напитка 500 ml

от 10.40 лв.

ЗИНГЕР МЕНЮ Сандвич Зингер, големи картофи, безалкохолна напитка 500 ml

от 9.90 лв.

ФИЛЕ БУРГЕР МЕНЮ Филе бургер, големи картофи, безалкохолна напитка 500 ml

от 9.90 лв.

БОНБУРГЕР МЕНЮ Бонбургер, големи картофи и безалкохолна напитка 500 ml

от 8.70 лв.

РОКЕР МЕНЮ Сандвич Рокер, големи картофи, безалкохолна напитка 500 ml

от 6.90 лв.